Kurumsal Seminerler

Yıllardır pek çok kuruma çalışanlarını sigaradan kurtarmaları için yardımcı oldum. Çalışanlarınızın yüzde kaçı sigara içiyor ?

Kurumunuzdaki “sigarasızlık” politikanız nedir ?

Sigaranın kurumunuza getirdiği olumsuz imajın farkında mısınız ?

Sigara içen ve içmeyen çalışanlarınız arasındaki gerginliğin her gün çığ gibi büyüdüğünü biliyor musunuz?

Peki ya sigaranın kurumunuza olan maliyeti ?

Yasalar her gün yeni yükümlülükler getiriyor,  kapalı alanlarda sigara içmek kanunen yasaklanıyor. Sigara içenler huzursuz, içmeyenler dumandan rahatsız.

Bu sorunu kökünden çözüp şirketinizin 21.yy kurumu yapmak, yani sigaradan kurtarmak mümkün.